Nota prawna

Firma Solarus (dalej zwana "Solarus") oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.solarus.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Solarus w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Solarus dokłada starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym Solarus.

Solarus nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Solarus, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Solarus.