Badania termowizyjne rozdzielni


Badania termowizyjne rozdzielni pozwalają na zobrazowanie różnic temperatur przewodów, aparatury i złącz. Głównie ze względu, iż termowizja to nieinwazyjna metoda pomiaru, która obrazuje odbicie promieniowania podczerwonego w czasie rzeczywistym. Taki pomiar jest całkowicie bezkontaktowy, dlatego jego przeprowadzenie nie jest bardzo wymagające. Zaleca się wykonywanie takiej czynności co roku we wszystkich zakładach produkcyjno-magazynowych. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku domów jednorodzinnych czy mieszkań, gdzie występuje małe obciążenie instalacji, a co za tym idzie zdecydowanie niższe ryzyko.

Badania termowizyjne powinny odbywać się podczas normalnej, codziennej pracy zakładu. Albowiem, potrzebne jest obciążenie instalacji na poziomie 30-40%. Dodatkowo należy zdemontować osłony w rodzielnicach, aby wynik był bardziej adekwatny oraz w celu odsłonięcia wszystkich przewodów i połączeń. Badaniom podlegają wszystkie rozdzielnice automatyki sterującej oraz rozdzielnice elektryczne. Powinno się również weryfikować złącza trójfazowe, najlepiej wszystkie, oraz złącza jednofazowe z poborem powyżej 3 kW. Przeprowadzanie badań pozwala na wczesne wykrycie usterek i ich dokładne skorygowanie. Zapobiegają również przestojom w produkcji oraz zmniejszają ryzyko pożarów. Oprócz sprawdzania urządzeń pod kątem zagrożeń, termowizja umożliwia ocenę porównawczą przewodów zasilających jedno urządzenie w obecnym czasie i w przeszłości.

Badania termowizyjne stają się coraz częstszym wymogiem wśród ubezpieczycieli. Ważne jest, że nie każdy pracownik może wykonać takie badania oraz, że nie każda kamera odpowiednio się sprawdzi przy każdej instalacji. Operator kamery musi przejść odpowiednie szkolenia, zdać egzaminy i posiadać stosowne kwalifikacje. Dodatkowo badania przeprowadzane do celów ubezpieczeniowych powinny być przeprowadzane przez działalność neutralną, czyli osoba, która ma za zadanie wykonać takie badanie nie powinna pochodzić ani z zakładu, ani z firmy ubezpieczeniowej.

Odwiedź koniecznie: https://term-os.pl/