Czym są zasłony spawalnicze?


Zasłony spawalnicze to obowiązkowe wyposażenie w każdej z hal produkcyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Powinny one spełniać wymagania określone w Normie Międzynarodowej EN ISO 25980:2014 dotyczącej przezroczystych kurtyn spawalniczych, taśm i ekranów używanych w celu osłonięcia stanowisk pracy podczas procesów łukowego spawania. Ich głównym zadaniem jest ochrona ludzi niezaangażowanych w proces spawania, od emisji szkodliwego dla zdrowia promieniowania oraz od oparzenia rozżarzonymi odpryskami i iskrami.
Są one wykonane z elastycznej folii PCV, która dzięki dodatkowym składnikom pochłania promieniowania świetlne emitowane przez elektryczny łuk spawalniczy (zarówno promieniowanie podczerwonego IR, jak i ultrafioletowe UV). Zgodnie w wyżej wymienioną normą poziom ich skuteczności nie może wynosić poniżej 99,998% , z czego nie więcej niż 10% ilość światła może być odbite. Co za tym idzie kurtyna pochłania 90% szkodliwego promieniowania. Ich inną kluczową cechą jest ich palność. Zasłony spawalnicze należą do materiałów samogasnących, a co za tym idzie – mogą ulec zapaleniu, jednakże w momencie zniknięcia źródła ognia folia gasi się w czasie poniżej 3 sekund.
Dostępne na rynku folie spawalnicze różnią się od siebie zarówno postacią, grubością, jak i kolorem. Można więc spotkać zasłony spawalnicze, czyli arkusze folii z umiejscowionymi u góry otworami do montażu i napami po bokach, służącymi złączeniu z kolejnymi zasłonami. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest stworzenie dowolnej stanowisk spawania. Innym typem folii są pasy spawalnicze (lamele), które mają dokładnie te same właściwości co zasłony, lecz różnią się formą. Zarówno lamele jak i zasłony można zamontować na parawanach. Mogą one być stacjonarne lub mobilne (na kółkach) oraz jednoczęściowe i wieloczęściowe. Dostępne są różne warianty ich wymiarów.
W kwestii kolorów niektórzy ludzie błędnie zakładają powiązanie poszczególnych barw ze stopniem filtrowania szkodliwego dla zdrowia promieniowania. Tymczasem różne kolory posiadają jedynie inny stopień transparentności, a zatem filtrowania jaskrawego światła widzialnego (niebieskiego). Czerwone zasłony posiadają największy stopień transparentności, czyli przepuszczają najwięcej światła, brązowe – dużo, zielone – średnio, natomiast zielone matowe mają najmniejszą przepuszczalność.