Kim tak właściwie są frankowicze?


Niejednokrotnie w telewizji, internecie czy gazetach spotykamy się z potocznym określeniem „frankowicze”, które kojarzy nam się najczęściej z osobami, które zaciągnęły kredyt w frankach i teraz mają problem z jego spłatą. Kogo jednak dokładnie określa się tą nazwą i dlaczego ludzie ci, tak często uważają się za oszukanych przez banki?
Okazuje się, że określenie to ma już ponad trzydziestoletnie korzenie, gdyż mianem tym powszechnie nazywa się osoby, które w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i później, zdecydowały się na kredyt frankowy, a które ze względu na duże wahania kursu tej szwajcarskiej waluty mają problemy z jego spłacaniem. W roku 2017 szacowano ilość takich walutowych umów kredytowych na około jeden milion. kredyty frankowe prawnik. W momencie zaciągania zobowiązania były to kredyty bardzo korzystne- dla polskiej waluty banki oferowały znacznie mniej ciekawe oprocentowanie, jednak z czasem okazało się, że ze względu na kurs franka, zobowiązania i raty zaczęły rosnąć, mimo ich terminowego spłacania.
Część frnakowiczów zawiązało więc ruch społeczny, który ma na celu niwelowanie negatywnych skutków finansowych zmiany oprocentowania swoich zobowiązań, angażując w niego między innymi polityków. Jednak ostatecznie muszą oni dochodzić swoich praw przed sądami.