Na czym polega praca pośrednika kredytowego?


Jak otrzymać kredyt? Wątpliwości mogą pojawić się już na etapie wyboru banku, w którym złożymy wniosek. Podczas przeglądania ofert kredytowych możemy pogubić się w mnogości wskaźników i innych warunków. W wybraniu odpowiedniego banku może pomóc pośrednik kredytowy. Czy warto korzystać z usług pośrednika kredytowego? Jakie korzyści mogą z tego wyniknąć? Dowiedz się więcej.

W jaki sposób przyznawany jest kredyt?

Przyznanie kredytu wiąże się z koniecznością ustalenia zdolności kredytowej wnioskodawcy. Bank sprawdza, czy wnioskodawca będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt na założonych warunkach. Zdolność kredytowa zależy między innymi od dochodów wnioskodawcy i ponoszonych przez niego stałych kosztów. Na ustalenie zdolności kredytowej ma jednak największy wpływ kwota kredytu. Najtrudniej jest otrzymać kredyt o dużej wysokości. W jego otrzymaniu może pomóc pośrednik kredytowy.

Jak działa pośrednik kredytowy?

Pośrednik kredytowy Poznań ma dostęp do ofert z wielu banków. Jest to jego przewaga nad doradcami przypisanymi do jednej instytucji. Dzięki temu może łatwo porównać warunki kredytu w każdym z banków i przedstawić je swojemu klientowi. Posiada również dużą wiedzę na temat szczegółowych warunków udzielanych kredytów przez każdy bank. Pośrednik zna również procedury stosowane przez daną instytucję kredytową. Na tej podstawie łatwo dopasuje odpowiednią ofertę do oczekiwań wnioskodawcy. Dzięki wiedzy pośrednika szansa na otrzymanie kredytu znacznie się zwiększa.

Jak może pomóc pośrednik kredytowy?

Praca pośrednika kredytowego nie kończy się na etapie wyboru dogodnej oferty kredytowej. Pośrednik może pomóc w skompletowaniu dokumentów wymaganych do otrzymania kredytu. Obowiązki pośrednika kredytowego polegają również na pomocy w wypełnieniu wniosku kredytowego. Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego może być skomplikowany a pewne pojęcia niejasne. Pośrednik jest w stanie wyjaśnić wszystkie pojawiające się wątpliwości. Z pewnością warto z usług pośrednika kredytowego skorzystać.